Ramazan 19.Gece Kılınacak Namaz

Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Kevser, 1 kere Kâfirûn, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişinin isteği gerçekleşir, gamdan emîn olur ve cennete girmesi için berâat yazılır.

(Eyyûb ibnü ‘Abdillâh, Fezâilü’ş-şühûr, Süleymâniye Kütüphânesi, Reşid Efendi, rakam:2038, sh:28-29)

Namaza niyet

Niyet ettim Allah rızası için ramazanı şerifi on dokuzuncu gece namazını kılmaya. 

On Dokuzuncu Gün Okunacak Yasin 

Kuran, kabrini aydınlatmasına vesile olması niyetiyle bir yasini şerif okunur.

Teravih namazının fazileti: 

Allâh-u Te‛âlâ kendisine dünyâ ve âhiret sıkıntılarına karşı kâfî gelir ve Firdevs (cennetin)de derecelerini yükseltir.

(Kitâbu’l-mevâ’iz fî fünûni’l-mecâlis, Zühretü’r-riyâd, İsmail Hakkı, Mecâlisü’l-va’z ve’t-tezkîr, sh:88-90, Osman el-Hobevî, Dürratü’l-vâ‛ızîn, sh:16,17; Muhammed Hayrî, Mecâlis-i Hayriyye ve mefâtîh-ı ilmiyye, sh:15-99)

Ramazanda çekilecek tesbih: 

El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "

Ramazanda Hergüne Bir Hadis

Hz. Âişe"den nakledildiğine göre, çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hz. Âişe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da,

“Çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz.” dediler. Bunun üzerine Hz. Âişe usturayı alıp attı ve “Allah"ın Resûlü (sav) uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi.” diyerek bu davranışı yasakladı.

(EM912 Buhârî, el-Edebü"l-müfred , 314)

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook