Ramazan 20.Gece Kılınacak Namaz

Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 1 kere Kadir, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 10 rekât kılan kişi iki sene oruç tutmanın sevâbıyla bir şehîd ecrine nâil olur.

(Eyyûb ibnü ‘Abdillâh, Fezâilü’ş-şühûr, Süleymâniye Kütüphânesi, Reşid Efendi, rakam:2038, sh:28-29)

Namaza niyet

Niyet ettim Allah rızası için ramazanı şerifi yirminci gece namazını kılmaya. 

Yirminci Gün Okunacak Yasin 

Kuran kabrinde yoldaş olması niyetiyle bir yasini şerif okunur.

Teravih namazının fazileti: 

Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)i görmeden, kendisini cennetle müjdelemeden ve melekler onu ziyâret etmeden dünyâdan çıkmaz.

(Kitâbu’l-mevâ’iz fî fünûni’l-mecâlis, Zühretü’r-riyâd, İsmail Hakkı, Mecâlisü’l-va’z ve’t-tezkîr, sh:88-90, Osman el-Hobevî, Dürratü’l-vâ‛ızîn, sh:16,17; Muhammed Hayrî, Mecâlis-i Hayriyye ve mefâtîh-ı ilmiyye, sh:15-99)

Ramazanda çekilecek tesbih: 

El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."

Ramazanda Hergüne Bir Hadis

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler ortaya çıkmadıkça, herc yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz.”

(B1036 Buhârî, İstiskâ, 27)

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook