Ramazan 18.Gece Kılınacak Namaz

Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 12 rekât kılan kişi, Hakk Te‘âlâ kendisinden râzı olduğu hâlde peygamberlerle berâber haşrolunur.

(Eyyûb ibnü ‘Abdillâh, Fezâilü’ş-şühûr, Süleymâniye Kütüphânesi, Reşid Efendi, rakam:2038, sh:28-29)

Namaza niyet

Niyet ettim Allah rızası için ramazanı şerifi on sekizinci gece namazını kılmaya. 

On Sekizinci Gün Okunacak Yasin 

Gün, Münker ve Nekir’in sualleri kolay olsun niyetiyle 1 yasin okunur. 

Teravih namazının fazileti: 

Mücâhitlerin ve şehîtlerin ecrine nâil kılınır ve bir melek kendisine: “Ey Allâh’ın kulu! Muhakkak ki Allâh-u Te‛âlâ senden de anan babandan da râzı olmuştur” diye nidâ eder.

(Kitâbu’l-mevâ’iz fî fünûni’l-mecâlis, Zühretü’r-riyâd, İsmail Hakkı, Mecâlisü’l-va’z ve’t-tezkîr, sh:88-90, Osman el-Hobevî, Dürratü’l-vâ‛ızîn, sh:16,17; Muhammed Hayrî, Mecâlis-i Hayriyye ve mefâtîh-ı ilmiyye, sh:15-99)

Ramazanda çekilecek tesbih: 

Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."
Ramazanda hergüne Bir Hadis

Hz. Âişe anlatıyor: Resûlullah (sav) zamanında güneş tutuldu. (Bunun üzerine) Resûlullah (sav) insanlara namaz kıldırdı... Sonra güneş (eski hâline dönüp) açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah"a hamd ve senâ ettikten sonra şöyle buyurdu:

“Güneş ve ay, Allah"ın âyetlerinden iki âyettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları (güneş veya ayın tutulduğunu) gördüğünüz zaman Allah"ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin...”

(B1044 Buhârî, Küsûf, 2; M2089 Müslim, Küsûf, 1)

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook