KVKK Aydınlatma Metni

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

Aydınlatmanın Amacı ve Veri Sorumlusu

Risalet.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nin (Aydınlatma Metni) amacı, RİSALET MEDIA HOME OFFİCE tarafından yönetilmekte olan www.risalet.com adresinde yer alan internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. 

Risalet.com olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir. 

RİSALET MEDIA, işbu Aydınlatma hükümlerini dilediği zaman risalet.com üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler Risalet.com'da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. İlgili Kişi [www.risalet.com] web sitesini ziyaret ettiğiniz için Web Sitesi Ziyaretçisi sıfatına haiz ve bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz, Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız. 

Veri Sorumlusu 

Tüm veri işleme süreçlerine ilişkin olarak sizinle ilgili işlenen kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan RİSALET MEDIA HOME OFFİCE Şirketi’dir. Web Sitesi Ziyareti Web Sitemizi Ziyaret Ediyorsanız İlgili Kişi Kişisel verileri RİSALET MEDIA tarafından işlenen siz, web sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle Ziyaretçi (Internet) olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. 

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel Veriler

(Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi)

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Hukuki Sebep

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle KVKK Md.5/2a’ya istinaden 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4) 

Çerez Bilgileri

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi ve Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f’ye istinaden 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir. 

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; üçüncü parti çerez sağlayıcılara, çerezler vasıtası ile işlenen web sitesindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bazı bilgiler aktarılabilir.

Yorum Gönder

YORUM YAP