Ramazan 17.Gece Kılınacak Namaz

Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 3 kere Kadir, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 10 rekât kılan kişinin günahları affolunup dünyâ fitnelerinden ve kabir azâbından emîn olur.

(Eyyûb ibnü ‘Abdillâh, Fezâilü’ş-şühûr, Süleymâniye Kütüphânesi, Reşid Efendi, rakam:2038, sh:28-29)

Namaza niyet

Niyet ettim Allah rızası için ramazanı şerifi on yedinci gece namazını kılmaya. 

On yedinci Gün Okunacak Yasin 

Kabir sualinin kolay geçmesine vesile niyetiyle 1 yasin okunur. 

Teravih namazının fazileti: 

Cennetteki makâmını görmedikçe dünyâdan çıkmaz, kendisine peygamberlerin sevâbının bir misli bağışlanır.

(Kitâbu’l-mevâ’iz fî fünûni’l-mecâlis, Zühretü’r-riyâd, İsmail Hakkı, Mecâlisü’l-va’z ve’t-tezkîr, sh:88-90, Osman el-Hobevî, Dürratü’l-vâ‛ızîn, sh:16,17; Muhammed Hayrî, Mecâlis-i Hayriyye ve mefâtîh-ı ilmiyye, sh:15-99)

Ramazanda çekilecek tesbih: 

Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."

Ramazanda hergüne Bir Hadis

Zeyd b. Erkam şöyle demiştir: Ben size sadece Resûlullah"ın (sav) bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi:

Allah"ım! Âcizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah"ım! Nefsime takvasını (sorumluluk bilincini) nasip et ve onu arındır; onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah"ım! Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. ”

(N5460 Nesâî, İstiâze, 13; M6906 Müslim, Zikir, 73)

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook