Ramazan 16.Gece Kılınacak Namaz

Her rekâtta Fâtiha Sûresi’nden sonra 11 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 2 rekât kılan kişi bin âbid (ibâdetli kişi) sevâbına nâil olup mahşerde hesâbı kolay olur.

Namaza niyet

Niyet ettim Allah rızası için ramazanı şerifi on altıncı gece namazını kılmaya. 

On altıncı Gün Okunacak Yasin 

Ruhunu kolayca teslim edebilmeye vesile niyetiyle 1 yasin okunur. 

Teravih namazının fazileti: 

Kabrinden: “Şâhitlik ederim ki; Allâh-u Te‛âlâ’dan başka hiçbir ilâh yoktur. Yine şehâdet ederim ki; Muhammed (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.” diye nidâ ederek (kelime-i şehâdet getirerek) kabrinden çıkar. Böylece Allâh-u Te‛âlâ kendisine cehennemden kurtuluş berâtı ve cennete giriş berâtı yazar.

(Kitâbu’l-mevâ’iz fî fünûni’l-mecâlis, Zühretü’r-riyâd, İsmail Hakkı, Mecâlisü’l-va’z ve’t-tezkîr, sh:88-90, Osman el-Hobevî, Dürratü’l-vâ‛ızîn, sh:16,17; Muhammed Hayrî, Mecâlis-i Hayriyye ve mefâtîh-ı ilmiyye, sh:15-99)

Ramazanda çekilecek tesbih: 

El-Hakîm: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."Ramazanda hergüne Bir Hadis

İbn Abbâs"tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) Hasan ile Hüseyin için dua ederek şu sözlerle (onların başına gelebilecek kötülüklerden) Allah"a sığınırdı:

Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah"ın tam kelimelerine (sonsuz iradesine ve hükmüne) sığınırım. ” Sonra da “Atanız İbrâhim de bu duayı oğulları İsmâil ile İshak için yapardı. ” derdi.

(B3371 Buhârî, Enbiyâ, 10)

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook