Ramazan 14.Gece Kılınacak Namaz


Hz. Osman rivayet eder :

”Bir kimse gece 1 fatiha ve 50 İhlas ile 4 rekat namaz kılsa rızkı ve bereketi fazla olur. Aynı zamanda o yıl içindeki bütün muratları hasıl olur.

Namaza niyet

Niyet ettim Allah rızası için ramazanı şerifi on dördüncü gece namazını kılmaya. 

On dördüncü Gün Okunacak Yasin 

Ashab-ı Kiramın ruhu niyetiyle 1 yasin okunur. 

Teravih namazının fazileti: 

Kadr Gecesine ulaşıp Haceru’l-Esved ile Makâm-ı İbrâhîm arasında namaz kılmış gibi olur ve melekler onun terâvîh kılmış olduğuna dâir şâhit olarak (mahşere) gelir. Bu nedenle kıyâmet gününde Allâh-u Te‛âlâ kendisini (zor bir hesapla) muhâsebeye tâbi tutmaz.

(Kitâbu’l-mevâ’iz fî fünûni’l-mecâlis, Zühretü’r-riyâd, İsmail Hakkı, Mecâlisü’l-va’z ve’t-tezkîr, sh:88-90, Osman el-Hobevî, Dürratü’l-vâ‛ızîn, sh:16,17; Muhammed Hayrî, Mecâlis-i Hayriyye ve mefâtîh-ı ilmiyye, sh:15-99)

Ramazanda çekilecek tesbih: 

El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."

Ramazanda hergüne Bir Hadis

Ebû Ümâme İyâs İbni Sa’lebe el-Ensârî el-Hârisî radıyallahu anh şöyle dedi:

Bir gün, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashâbı onun yanında dünyadan bahsettiler. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Siz işitmiyor musunuz? İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır; sâde hayat sürmek imandandır.” (Ebû Dâvûd, Tereccül 2. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 4)

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook