Hâ-mîm İle Başlayan 7 Surenin Fazileti

Kuran-ı Kerim’de “Ha-Mim” ile başlayan 7 sure vardır. Bu sureler: 
1-Mü’min (Gafir) Suresi
2-Fussilet Suresi
3-Şura Suresi 
4-Zuhruf Suresi
5-Duhan Suresi
6-Casiye Suresi
7-Ahkaf Suresi

Bu sureleri okumanın fazileti hakkında bazı hadisi şerifleri şöyle sıralıyalım:

Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Ha-mim ile başlayan sureler Cennet bahçelerinden bir bahçedir.” (Kynk.-1)

Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kuran-ın Ha-Mim ile başlayan sureleri yedidir. Cehennemin kapıları da yedidir. Her Ha-Mim,gelip cehennemin bir kapısına durur ve: ‘Ya Rabbi! bana inanıp iman etmiş ve beni okumuş, okumaya devam etmiş olan bu kulunu, (cehennemin) bu kapısından içeri sokma‘ diye yalvarır durur.” (Kynk.-2)

Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her şeyin bir özü vardır. Kuran’ın özü ise, “Hâ-mîm’lerdir.”
Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cennetin yüce makamlarına yükselmeyi arzu eden kimse ‘Hâ-Mîm’leri okusun’”

Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Eğer düşman ansızın saldırırsa, (onlardan korkmayın ve) ve şöyle deyin:” ‘Hâ-mîm. Lâ Yünsarûn’ (Kynk.3)

Abdullah İbn Mesud (r.a) buyurdu ki: “Hâ-Mîm’ler Kuran-ı Kerimin Süsüdür.”
Rivayet edildi ki: “Hâ-Mîm’lerin hepsini birden okuyup, bir kap içindeki suya üflenerek içilmesinde Maddi ve manevi hastalıklara şifadır.”

Bu 7 Ha mim ile başlayan süreleri okumaya devam edenler. Mahşerde gideceği yer yavaş yavaş belli olur. Hayata bakış açısı değişir. Günahlara meyli azalıp sevaba yönelir. Cehennemlerin kapısını kapatır.

Kaynakça;
Suyutî, Câmi’ussağir, 3/422, no.3852
Suyutî, Câmi’ussağir, 3/422, no.3853; Beyhakî, Şü’abül-İmân
Tirmizi, Fedâilü’l-Kur’an, 1605

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook