Ahidname Duası Arapça Türkçe Okunuşu Ve Faziletleri

Ebû Bekir es-Sıddîk (Radıyallahu Anh)dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

"Her kim, namazlardan selâm verdikten sonra şu kelime- leri söylerse, bir melek onları bir sayfaya yazıp mühürledikten sonra kıyamet gününe kadar (açılmamak üzere göğe) kaldırır. Allâh(u Teâlâ) o kulu kabrinden dirilttiği zaman, o melek o sayfayla beraber gelerek:

"Bu ahidlerin ehli (bu sözleşmelerin sahipleri) nerededir- ler? (Gelsinler ki) ahidleri kendilerine teslim edilecektir." diye nidâ eder. O kelimeleri şöyle söylersin:

"Ey gökleri, yerleri yoktan yaratan, gizli ve âşikâr her şeyi bilen, Rahman ve Rahîm olan Allah! Şüphesiz ki ben, şu dünyâ hayâtında kesinlikle, Senin, Kendisinden başka hiç bir ilâh bulunmayan, tek olup hiç bir ortağı olmayan Allah ol- duguna, Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in de hiç süphe- siz Senin kulun ve rasûlün olduğuna dâir (sebat edeceğim di- ye) Sana söz veririm.

Artık Sen beni nefsime bırakma! Çünkü Sen, beni nef- sime terkedersen o beni şerlere yaklaştırır, hayırlardan uzaklaştırır. Muhakkak ki ben ancak Senin rahmetine güve- niyorum, o halde Sen rahmetini, kıyamet günü bana ödeye- ceğin bir ahid (yerine getirilecek söz) yap. Şüphesiz ki Sen sözü bozmazsın." 

Kaynakça; (Hakim Tirmizi, Nevâdiru'l-Usûl, bab:174, 2/272)

Ahidname Duası Arapça Okunuşu

Ahidname Duası Türkçe Okunuşu

Allâhümme fâtırassemâvâti vel ardı âlimel ğaybi veşşehâdeh. Errahmânerrahîm. İnnî a'hedü ileyke fî hâzihil hayâtiddünyâ enneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke lek. ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlük. Felâ tekilnî ilâ nefsî feinneke in tekilnî ilâ nefsî tüqarribnî mineşşerri ve tübâidnî minel hayri ve innî lâ esiqu illâ birahmetike fec-al rahmeteke ahden lî tüeddîhi ileyye yevmel qıyâmeti inneke lâ tuhliful mîâd.

Ahidname Duası Türkçe Manası

"Ey gökleri, yerleri yoktan yaratan, gizli ve âşikâr her şeyi bilen, Rahman ve Rahîm olan Allah! Şüphesiz ki ben, şu dünyâ hayâtında kesinlikle, Senin, Kendisinden başka hiç bir ilâh bulunmayan, tek olup hiç bir ortağı olmayan Allah ol- duguna, Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in de hiç süphe- siz Senin kulun ve rasûlün olduğuna dâir (sebat edeceğim di- ye) Sana söz veririm.

Artık Sen beni nefsime bırakma! Çünkü Sen, beni nef- sime terkedersen o beni şerlere yaklaştırır, hayırlardan uzaklaştırır. Muhakkak ki ben ancak Senin rahmetine güve- niyorum, o halde Sen rahmetini, kıyamet günü bana ödeye- ceğin bir ahid (yerine getirilecek söz) yap. Şüphesiz ki Sen sözü bozmazsın.

Fazilet Hadis

İmam Ahmed (Rahimehullah)ın İbni Mes'ûd (Radıyallahu Anh)dan rivâyetine göre: "Allâh-u Te'âlâ kıyamet gününde meleklerine:

قَالَ اللهُ لِمَلائِكَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : « إِن عَبْدِى قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَأَوْفُوهُ إِيَّاهُ » فَيُدْخِلُهُ اللهُ الْجَنَّةَ

'Şüphesiz şu kulumun Benim yanımda bir ahdi vardır, o sözümü ona îfâ edin (yerine getirin)' buyurur ve (bu ahidnâmeyi herhangi bir zaman diliminde okuyan) o kulunu cennetine girdirir." 

Kaynakça; (Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, no: 3916, 1/412)

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook