Veysel Karani Hz Münacatı Arapça Türkçe Okunuşu Ve Manası

Peygamber Efendimiz döneminde yaşamış, ancak Resûlullah efendimizi hayatta iken görme fırsatı olmamış olan Veysel Karani Hazretleri duasının fazileti ve tesirini sizlerle paylaşalım.

İslâm alimleri, Üveysü’l-Karânî olarak bahsetiği bu velinin Münacatı; insanın aczini, fakrını, zaafını Allah’a itiraf edip yardım istemesi ve onu Kuran da belirttiği Esma ve sıfatları ile övme, büyüklüğünü takdir etme şeklidir. Üstad Bedîüzzaman  dâimî bir vird olarak kabul etmiş, kendisi dâimâ okumuş ve talebelerine de tavsiye etmiştir.

Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatından Sözler adlı eserinin Otuzikinci sözün sonunda Veysel Karanî duasıya dua ederek şöyle demiştir; Yâ Rab! Nasıl büyük bir sarayın kapısını çalan bir adam, açılmadığı vakit, o sarayın kapısını, diğer makbul bir zâtın sarayca menus sadâsıyla çalar, tâ ona açılsın. Öyle de, biçare ben dahi, Senin dergâh-ı rahmetini, mahbub abdin olan Üveysü’l-Karânî’nin nidâsıyla ve münâcâtıyla şöyle çalıyorum. O dergâhını ona açtığın gibi, rahmetinle bana da aç.

Üveysül Karani Münacatı Arapça Okunuşu
Üveysül Karani Münacatı Türkçe Okunuşu

İlahi! Ente Rabbi ve ene'l abdü Ve Ente'l Haliku ve ene'l mahluk. Ve Ente'r Rezzaku ve ene'l merzuk. Ve Ente'l Maliku ve ene'l merzuk. Ve Ente'l Azizu ve ene'z zelil. Ve Ente'l Ganiyyü ve ene'l fakiyr. Ve Ente'l Hayyu ve ene'l meyyit. Ve Ente'l Baki ve ene'l fani. Ve Ente'l Kerimu ve ene'l leim. Ve Ente'l Muhsinu ve ene'l müsi. Ve Ente'l Gafuru ve ene'l müznib. Ve Ente'l Azimu ve ene'l hakir. Ve Ente'l Kaviyyu ve ene'd daif. Ve Ente'l Mu'ti ve ene's sail. Ve Ente'l Eminu ve ene'l haif. Ve Ente'l Cevadu ve ene'l miskin. Ve Ente'l Mucibü ve ene'd dai. Ve Ente'ş Şafi ve ene'l meriz. Fağfirli zünubi ve tecavez anni ve'şfi emrazi ya Allah'u ya Kafi. Ya Rabbi ya Vafi ya Rahimu ya Şafi. Ya Kerimu ya Muafi. Fa'fu anni ve an ebi ve ümmi ve rufekaine's sadikine ve hizmeti'l Kur'an ve'l iman. Fa'fü anni min külle zenbin ve afini min külli dain. Va'r anni ve anhüm ebeden. Birahmetike ya Erhamerrahimin. Amin! Velhamdüllillahi Rabbi'l Alemin."

Üveysül Karani Münacatı Manası

İlahî sen benim Rabbimsin, ben ise senin bir kulunum. Sen Halık’sın, yaratıcısın, ben yaratılmış bir mahlûkum. Sen Rezzaksın, rızık vericisin, ben merzukum, rızıklanıyorum. Sen Maliksin, ben bir memluk ve köleyim. Sen Aziz’sin, izzet sahibisin, ben zelilim, biçareyim. Sen mutlak ve sonsuz bir zenginliğe sahipsin, ben her şeye muhtaç bir fakirim. Sen zatî hayat sahibisin, ben ölümü tatmaya mahkûm bir canlıyım. Sen Baki’sin, ben faniyim. Sen Kerim’sin, ikram sahibisin; ben bayağı, fakir bir varlığım. Sen ihsan sahibisin, ben günah işliyorum, kötü bir haldeyim. Sen Ğafur’sun, affedicisin; ben günahkârım. Sen Azi’sin, izzet ve azamet sahibisin; ben ise hakir, zavallı bir kulum. Sen kuvvetlisin, ben ise zayıfım. Sen ita eden, ihsan edensin; ben ise kapında bir dilenciyim. Sen vadini yerine getiren, güven veren bir eminsin, ben korkulara maruz bir zavallıyım. Cömert sensin, ben muhtaç ve çaresiz bir miskinim. Dualara cevap veren sensin, ben ister ve yalvarırım. Şifa veren sensin; ben hastalıklara maruzum." "Benim günahlarımı affet. Hatalarımı bağışla. Hastalıklarıma şifa ver, ey bütün kemâl sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah! Ey güzel isimlerinin sonsuz hazineleri her şeyin her ihtiyacını her zaman en mükemmel şekilde karşılayan Kâfî!" "Ey varlıkları yaratıp onları en münasip organ ve duygularla donatan ve ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayarak onları yaratılış gayelerine sevk eden Rab! Ey vaadini yerine getirmesinde şüphe olmayan ve bütün varlıkların ihtiyaçlarını kudret ve rahmetiyle gideren Vâfî! Ey rahmet ve merhameti her şeyi kuşatmakla birlikte imanlı ve ihlâslı kullarına çok özel ikram ve şefkati olan Rahîm! Ey maddi ve manevi her çeşit hastalığa şifâ veren Şâfî! Ey sayısız rahmet meyvelerini ve nimetlerini bütün canlıların önlerine seren ve iyiliği bol olan Kerîm! Ey maddi ve manevi dertleri gideren, afiyet ve sağlık veren Muâfî!" "Benim bütün günahlarımı bağışla. Benim bütün dertlerime âfiyet ver. Beni ebediyen rızana mazhar et. Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi." “Onların duaları, 'Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun' sözleriyle sona erer.”

(Yunus, 10/10).(Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf, Münacat)

1 Yorumlar

YORUM YAP

  1. Helal olsun! Sitenizi sık takip eden biriyim. Kaynakçalara dikkat eden biri olarak her yazınızda kesin kaynakça belirtiyosunuz. Teşekkürler 👍🏼

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

Facebook