Ramazan 27.Gece Kılınacak Namaz - Kadir Gecesi Namazı

Kadir Gecesi namazı, İbni Abbas (radıyallahuanh) Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur.

"Her kim kadir gecesinde iki rekât namaz kılar da her bir rekâtında 1 fatiha 7 kere ihlâs okursa selam verdiğinde ise 70 kere;

"Estağfirullahe ve etübü ileyh (Allah'a tövbe eder ve mağfiret talep ederim)" derse Allah-u Teala kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz. Allah-u Teala cennete melekler gönderir de onlar onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz."

Kaynakça; (Muhammed Hakki en-Nazili, Hazine-tü'l- carar, ab:59) (Gunye, Dürretül-Vaizin, 1168)

Namaza niyet

Niyet ettim Allah rızası için ramazanı şerifi yirmiyedinci gece namazını kılmaya. 

Yirmiyedinci Gün Okunacak Yasin 

Büyük, küçük tüm günahların affı niyetiyle 1 yasin okunur. 

Teravih namazının fazileti: 

Allah'ın emriyle cehennemin kapıları kapanır.

Ramazanda çekilecek tesbih: 

Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."
Ramazân-ı serif'in son on gününün zikri. Üçüncü on günlük diliminin cehennemden kurtuluş günleri olduğu haber verilen Ramazân-ı Şerîf'in son on gününe girildiğinde, cehennemden kurtulma arzusuna bağlı olarak Allah Te'âlâ'dan ebedî kurtuluş talep edilir. Bu talebi hakkıyla gerçekleştirmek için on gün boyunca şu zikre devam edilir: 

يَا مُعْتِقَ الرِّقَابِ 

"Yâ Mu'tiga'r-Rigâb" Ey boyunları (cehennemden) âzâd eden!.

Ramazanda hergüne Bir Hadis

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179).

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook