Berat Gecesi Kılınacak 6 Rekatlık Namaz - Berat Kandili Yapılacak İbadetler

İmam-ı Zebidi ve Şeyh Ahmed Direbi gibi bir çok alim ve fazıl meşayıh (Kaddesallahu Esrarahum) hazaratı, bu gecenin ihyası hakkında şu beyanda bulunmuşlardır.

Allah dostları içerisinde halefin seleften tevarus veraset yoluyla naklettiğine göre; Her kim Beraat Gecesi şu sayılanları yaparsa, o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilerek muradı hasıl olur.

Beraat Gecesi Şunlar Yazılır.

1.) Kimlerin öleceği
2.) Kimlerin ne kadar rızıklanacağı
3.) O senenin nasıl geçeceği
4.) Kimlerin hayra kimlerin belaya gideceği bu mubarek gecede yazılır. Onun için çokça kendi ve ailemize devletimize dua ve ibadetle geçirmek elzemdir.

Beraat Gecesi 6 Rekatlık Namaz

Rivayet edildiğine göre: Herkim Beraat gecesi şu sayılanları yaparsa o gece yaptığı bütün arzular kendisine verilir ve istekleri yerine gelir. 

Akşam namazından sonra, 2’şer olarak 6 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 fatiha ve 6 ihlas suresi okunur ve her iki rekat şu niyetler yapılır. (Akşam namazından sonra kılınması alimlerce tavsiye edilir. Yatsı namazından sonrada kılınabilir.)

1.) İlk 2 rekatın selamından sonra (uzun ömürlü olmak, ömrüne bereket) niyetiyle önce Yasin Suresi sonrada aşağıdaki dua okunur (Beraat duası)

2.) İkinci 2 rekatın selamından sonra (belaların, musibetlerin, felaketlerin bütün fenalıkların kaldırılması, bütün görünen görünmeyen kazalardan, ins ve cin şeytan şerlerinden, mekirlerinden muhafaza olmak için) niyetiyle 1 Yasin Suresi sonrada aşağıdaki dua okunur. (Beraat duası)

3.) Üçüncü 2 rekat namazın selamından sonra (Allahtan başka hiçbir kimseye muhtaç olmamak maddi yönden ve hayırlı bol rızk, imanla biten güzel bir sona erişme) niyetiyle 1 Yasin Suresi  sonrada aşağıdaki dua okunur. (Beraat duası)

Beraat Gecesi Duası


Beraat Gecesi Duası Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla duaya başlıyorum bütün hamdler Alemlerin Rabbi olan Allahu Tealaya mahsustur Allahu Teala efendimiz Muhammede (s.a.v) ehli beytine ve sehabesine selatu selam eylesin

Ey ALLAHIM! Sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi. Senin huzuruna beni iyiliğin ulaştırdı. Senin nezdine beni keremin yaklaştırdı. Sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak Sana şikayet ediyor ve Senden, Sana zor gelmeyecek şeyleri istiyorum. Zaten Senin, benim durumumu bilmen, istememe de hacet bırakmıyor. Ey sıkıntıların derdini açan Zat! İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten de ben, zalimlerden oldum. “Biz onun duasını kabul ve kendisini gamdan, kederden kurtardık. İşte müminleri de böyle kurtarırız.” (şeklinde Yunus(Aleyhisselam)’a bahşettiğin müjdeye beni de nail et.) 

Ey herkese iyilik eden, Kendisine ise iyilik edilemeyen Allah’ım! Ey celal ve ikram Sahibi! Ey lütuf ve in’am Sahibi! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen ki sığınanların desteği, eman dileyenlerin koruyucusu ve korkanların sığınağısın! 

Ey Allah’ım! Eğer beni, nezdinde bulunan (Levh-i Mahfuz’dan ibaret)Ümmü’l- Kitab’da, (kafir ölecek)bir bedbaht yahut mahrum veya kovulmuş ya da rızkı dar bir kimse olarak yazdıysan, fazl-u kereminle, bu şekavetimi, mahrumiyetimi, reddedilişimi ve rızkımın darlığını sil. Beni, Ümmü’l-Kitab’da (imanla ölecek) bir bahtiyar, rızkı bol ve hayırlara muvaffak bir kişi olarak kayda geçir. Çünkü Sen, buyruğu hak olan Bir Zat olarak, gönderdiğin peygamberinin lisanına indirdiğin kitabında: ‘Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ümmü’l-Kitab ise sadece O’nun katındadır’ (Ra’d Suresi,39) buyurdun. İlahi! Kıymetli şa’ban ayının, her hikmetli işin kendisinde ayrılıp kesin karara bağlandığı onbeşinci gecesindeki en büyük tecelli hürmetine Senden dileğimiz; bildiğimiz ve bilmediğimiz, en iyi senin bildiğin tüm belaları bizden açıp gidermendir. Şüphesiz ki en ulu ve en iyi olan ancak Sensin. Allah-u Te’ala, Nebiyy-i Ümmi olan Efendimiz Muhammed’e, aline ve sahabesine, çokça salat ve bolca selam eylesin. Amin! 

Siz değerli okuyucularımızın bir dahaki seneye kadar hayırlı uzun ömür ile yaşamanıza ve bütün sıkıntılardan, hastalıklardan korunmanız dileğiyle, Hayırlı kandiller. 

Kaynakça: (ez-Zebidi, ithâfü's-sâdeti'l-müttakin, 31427; Ahmed ed-Deyrabi, el-Mücerrebat, sh:13)

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook