Miraç Gecesi Yapılacak İbadetler - Recep Ayının 27.Gecesi12 Rekatlık Namaz

Enes ibni Mâlik (Radıyallahu Anh)ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

"Recebde bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, recebin bitmesine üç (gece) kaladır. Her kim o gecede on iki rekat kılar, her rekatta bir Fâtiha ve Kur'ân'dan bir sûre okur, her iki rekatta oturup tahiyat okur ve sonlarında selam verirse, sonra yüz kere:

«سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.»

deyip, yüzkere de istiğfarda bulunur, sonra da Nebî (Sallallahu Aleyhi ve sellem)e yüz defa salât okursa; Bu kişi dünyadan yâhut âhiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duâda bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir mâsiyet (günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allâh-u Te'âlâ onun bütün dualarını kabul eder."

İstiğfar Türkçe Okunuşu 

Subhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. 100 kere

Estağfirullâh. 100 kere

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 100 kere


Kaynakça: (Beyhaki, Fedâilü'l-evkat, no:12, sh:97-98; Şu'abu'l- îmân, no:3531, 5/346; Ibni Asakir, el-Emâli, Fadlu-receb, sh:6; İbni Hacer, Tebyînü'l-aceb, sh:59; Suyuti, Cem'u'l- cevâmi, 1/591; ed-Dürrü'l-mensûr, 4/186, 1/591; Ali el- Müttaki, Kenzü'l-ummál, no:35170, 12/312-313)

2 Rekatlık Namaz İçin Okunacak Sureler Ve Dualar

Nakledilen Merfü bir haberde şöyle gelmiştir: "Her kim, recebin yirmi yedinci gecesi iki rekat kılıp her bir rekatta bir Fâtiha ve yirmi kere İhlâs sûrelerini okur, namazı bitirince, Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)e on kere salavat getirilir.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 10 kere

Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)e on kere salâvat getirdikten sonra şu dua okunur:

Dua Türkçe Okunuşu

Allâhümme innî es-elüke bi müşâhedeti esrâril muhibbîne ve bil halvetilletî hassaste bihâ seyyidel mürselîne hîne esrayte bihî leyletessâbi-i vel işrîne en terhame qalbiyel hazîne ve tücîbe da'vetî yâ ekramel ekramîn.

Dua Türkçe Manası

"Ey Allâhım Ey keremlilerin en keremlisi olan Allâhım! Şüphesiz ben Senden, âşıkların sırlarının müşâhedesi bereketine ve yirmi yedinci gece kendisini mîrâca çıkardığında, gönderilenle- rin Efendisi'ne tahsis ettiğin halvet (teke tek beraberlik) hürmetine, benim kederli kalbime merhamet etmeni (acımanı) ve duama icâbet etmeni isterim' derse, muhakkak Allâh-u Teâlâ onun duasını kabul eder. Şânını yüceltir, yalvarışına acır ve kalp- lerin öldüğü günde onun kalbini diri tutar (rûhunu öldürmez, îmân nûrunu söndürmez)." 

Kaynakça: (Safüri, Nüzhetü'l mecalis, 1/141, 2/90)

Miraç Günü Namazı (Öğle Vakti)

"Recebin yirmi yedinci günü olunca, Abdullâh ibni Abbâs (Radıyallahu Anhümá) sa- bahleyin itikâfa girip öğlen vakti(nden önceki kerâhat saati)ne kadar namaza devam ederdi. Öğleni kılınca, kısa bir nâfile (öğlenin son sünnetini) kıldıktan sonra dört rekât kılar ve her rekâtta bir Fâtiha, birer tane Mu'avvizeteyn (Felak ve Nas sûreleri), üç Kadir Sûresi ve elli İhlâs Sûresi okurdu. Daha sonra ikindi vaktine kadar duaya devam eder ve: 'Bu gün Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) böyle yapardı' derdi."

Kaynakça: (Abdülkadir el-Geylani, el-Gunye 1/332)

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook