Korkulan Şeylerden Koruyacak ve Ertesi Güne Kadar Sevâbı Hiçbir Günah Sebebiyle Bozulmayacak Zikirler


Abdullah ibni Amr (Radıyallahu Anhuma)dan rivâyete göre; Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim gece uyandığında on kere 'Allâh'ın ismiyle (kal- karım).', on kere 'Allâh'ı tesbîh ederim.', on kere de 'Allâh'a îmân ettim, Tâğût'u (Allâh'tan başka ibâdet edilen her şeyi) inkâr ettim.' derse, korktuğu her şeyden korunur.

Bir dahaki gece o zamâna kadar da hiçbir günâhın ona ulaşıp sevâbını bozdur)ması meydana gelmez (şirkten başka hiçbir günah bu zikrin sevâbını iptâl edemez)."

Zikirlerin Okunuşu:

«بسم الله.» Bismillah (10 kere) 
«سبحان الله.» Subuhanallah (10 kere)
«أمنت بالله وكفرت بالطاغوت.»  Âmentü billâhi ve kefertü bittâğût (10 kere)

Kaynakça: (et-Taberânî, el-Mu'cemu 'l-evsat, rakam:9017, 9/23; el-Münzirî, et-Terğib, rakam:904, 1/238; el-Heysemi, Mecma'u'z-zevâid, rakam: 17060, 10/174)

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook