Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerikeleh. Lehül-mülkü velehül-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyun lâ yemûtu biyedihil-hayri ve hüve alâ külli şey'in kadîr

Hazret-i Ömer -radiyallahu anh-den rivayete göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyururlar ki:

"Kim ki çarşıya girince bu duâyı okursa Allah ona bir milyon sevap yazar bir milyon günahını affeder ve mertebesini bir milyon derece yüceltir:

(Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerikeleh. Lehül-mülkü velehül-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyun lâ yemûtu biyedihil-hayri ve hüve alâ külli şey'in kadîr)

"Allah'tan başka ilah yoktur, tektir, ortağı yoktur, mülk ve hamd O'na aittir. Hayatı O verir, ölümü de O verir, ezelî ve ebedî hayat ile bakidir, ölümsüzdür. Bütün hayırlar O'nun kudret elindedir. O her şeye kâdirdir." (Tirmizî)

Başka bir hadisi şerifte tevhid şöyle geçmektedir. Yâ Resûlallah, varlık sahipleri yüksek dereceleri ve daimî nimetleri alıp gittiler. Çünkü onlar da bizim gibi namaz kılıyor, oruç tutuyor; ayrıca bizden fazla olarak sadâka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle âzâd ediyor, biz edemiyoruz. 

Ashâbından bunları dinleyen Resûlüllah Efendimiz (asm), onların gönlünü şu mübarek ve müjdeli sözleriyle aldı:       

"Ben size bir şey öğreteyim mi? Onunla sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. Hem hiç kimse sizden faziletli olamaz. Meğer ki sizin yaptığınız gibi yapmış olsunlar. Her namazdan sonra 33 kere ‘Sübhânallâh’, 33 kere ‘El-hamdülillâh’, 33 kere ‘Allâhü ekber’ dersiniz, tamamı 99 eder. Yüzüncüde, “Allâhü ekber Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemût. Biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr’ dersiniz; günahlarınız, denizin köpüğü kadar da olsa, affolunur.” 

Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizde bu konuda bilginizi veya sorularınızı yorumlar kısmına bırakabilir. Yeni bilgilere ulaşmak ve web sitemizi takip etmek için Abone ol tuşuna tıklayabilirsiniz.

2 Yorumlar

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook