Türkçe ve Arapça Hatim Duası - Hatim Duası Yapılış Şekli

Hatim duası, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okunduktan sora sonunda okunan bir duadır. İster ferdi kişi olarak ister bir grup olarak Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar okunmasına hatim denir.

Peygamber efendimizin(a.s)'in Kur'an-ı Kerim'i hatmettikten sonra hatim duası yaptığına yönelik rivayeti İbn Kesîr tarafından dile getirilmiştir. Yazdığımız Türkçe ve arapça hatim duaları birbirinden bağımsızdır. Arapça manası değildir.

Hatim Duası Arapça

Hatim Duası Türkçe 

Allâhümme rabbená yà rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entet tevväbür rahim. Vehdiná ve veffiknä ilel hakkı ve ilå sıratın müstakıym. Bi bereketi hatmil Kur'ânil azim. Va'fü annå yå kerim. Vagfir lená zünü benâ bi fadlike ve keremike yâ ekremel ekremin veya erhamer rahimin. Allâhümme salli alå seyyidina Mu hammedin ecmaiyn.

Ey rahmeti bol, magrifet ve ihsanı sonsuz olan Rabbi miz, bize Islám gibi bir din, Kur'ân gibi bir kitap ihsan ettin. Sana sonsuz şükürler olsun. Bizi hidâyetinden, ina yetinden ayırma. Yâ Rabbi Alemlere rahmet olarak gön derdiğin habibin Muhammed Mustafa (s.a.v.) hürmetine cümlemizi affinla muamele eyle Yüzlerimizin karasına bakma, nar-i cehennemde yakma, sen Rahimsin, Kerim. sin, bizleri dünya ve âhirette mes'ud eyle ya Rabbil Bu rada àcizane tilâvet eylediğimiz Kur'ân-ı azimüş-şanı (okunan Hatmi şerifi) lutfen ve keremen kabule şayan eyle yâ Rabbil Hasil olan ecir ve sevapları evvelen ve bizzat kâinatın efendisi, insü cinnin nebisiliki cihan ser veri peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimizin mübarek, muazzez latif, şerif, nazif ruh-u saadetlerine fakirane ve àcizâne hediyye eyledik väsil eyle.

Ya Rabbi/ Ruh-u Resul-i kibriyayı hepimizden ve bütün geçmişlerimizden razı eyle/ yüce şefaatlerine onları ve cümlemizi nail eyle yâ Rabbi/ Pegamberimizin vasıtalarıyla bütün Peygamberâni izamın mukaddes ruh larına, ali ezvaci tahirat, eshâbi güzin ridvanullahi teâlâ aleyhim ecmain hazretiyle/ tâbiin, tebevvut tabiîn, eim me-i dini mübin, müfessirin, muhaddisin ulemâ-i âmilîn, sulehái salihin, meşayihi väsilin, Kurrâ-i kâmilin huffazi tullah ve cemii hamelei Kur'an ve bilcümle şehidlerimiz ile bütün ehli imanın ervahina; ve alelhusus cemiyet sahibinin usulü furu'a, ecdad ve akrabai teallukatından olup ahirete irtihal etmiş olan ehli imanın ruhlarına, hâsseten bu hatim sahibinin geçmişlerinin ruhuna hediyye eyledik vâsıl eyle.

Ya Rabbi Okunan Kur'ân-ı azımüşşâ nin nuriyle kabirlerini pürnur, makamlarını Cennet eyle; şefaati Kur'âna ve şefaati Peygambere onları ve cümle mizi nail eyle yâ Rabbi.fişbu meclise uzaktan yakından teşrif edip âmin diyen ve cemaati müslüminin dahi ana baba-kardeş ve bütün akrabai teallukâtımızdan âhirete intikal etmiş müminlerin ruhlarını bu Kur'an sofrasından hissedar eyle yâ Rabbi Cümlesinin kabirleri nur olsun, makamları Cennet olsun. 

Amin diyenlerden Allah razıolsun. Bizler de bir gün şu isimlerini rahmet ile andığımız müslüman kardeşlerimiz gibi âhiret yolculuğuna çıktığı mizda son sözlerimizi Kelimei tevhid ve Kur'an-ı Azi müş-şan dillerimiz Allah Allah diye zikrederek gözlerimiz cenneti âlâ ve cemali Muhammed Mustafa'ya hayran olarak az ağrı, âşân ölüm ve imanı kamil ile çene kapa mak cümlemize nasib ve müyesser eyle. Ya Rabbi Ya ilâhi bizden önce ahirete gidenlerin hallerinden ibret ala rak ölüme hazırlanma idrakini bizlere nasib eyle.

Ya rabbi bizi gaflet uykusundan uyandır; dünyanın kirleriyle karar mış olan kalblerimizi iman, Kur'an nuriyle nurlandır. Ya Rabbi. Yå erhamerrâhimin. islam dinini nusratinia telyid eyle ve beşeriyeti iman nuriyle tenvir eyle. Ya Rabbi Biz müslümanları daima aziz ve mensur, düşmanlarımızı ze lil ve makhur eyle.

Yâ Rabbi. Görünür, görünmez kazalar da güç yetmez ve takat yetişmez belâlardan, hususan düşman istilasından güzel vatanımızı lutfunla muhafaza eyle. Ya Rabbil Devletimizi, milletimizi payidar eyle. Ordu larımızı daima mensur ve muzaffer eyleyip dini mübin-i islâma hâdim eyle. Yâ Rabbi/ Yâ Rab! Bin küsür senedir dinine hizmet etmiş, islâmın bayraktarlığını yapmış olan bu necip milleti bu şereften ayırma; bizi bu kudsi hizmetten ayırmak isteyenleri kahru perişan eyle. Ya Rabbi Ya rabbel âlemin! Hasta olan müminlere şifalar ver. Dertli olanlara devalar keremeyle. Borçlu olanlara edalar nasib eyle, nâmurad olanlara bermurad, nâşâd olan ümmeti Muhammed'i en yakın zamanda handanü şâdân eyle. 

Ya Rabbi. Bu Hatmi Şerifin okunmasına sebep olanları iki cihanda aziz eyle. Cennet ve Cemalinle bütün geçmişle rini ve cümlemizi şerefle yâdeyle. Ya Rabbi, Dualarımızı Ka'bel muazzama ve Ravrazi Mutahharada yapılan du alara ilhak ile müstecabeyle yâ Rabbi Amin amin bi hurmeti Tâhâ ve Yâsin. Velhamdülillahi Rabbilâlemin. (Amin.)

Hatim Duası Yapılış Şekli

- 3 ihlas süresi
- 1 felak süresi
- 1 nas süresi
- 1 fatiha süresi
- 1 eliflamim süresi

- İhlas süreleri aralarında evvela Allahu ekber denilecek sonra besmele çekilip okunacak.
- Süre aralarında Teşrik tekbiri getirilecek.
- Süreler okunduktan sonra duaya geçilir.

Teşrik tekbiri

"Allahü Ekber Allahü Ekber La ilahe illallahü vallahü Ekber Allahü Ekber ve lillahilhamd"

Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz sizde bu konuda bilginizi veya sorularınızı yorumlar kısmına bırakabilir ve yeni bilgilere ulaşmak için devam tuşuna basabilirsin 

1 Yorumlar

YORUM YAP

  1. Hocam Allah razı olsun bende hatimimin sonuna gelmiltim nasıl dua yapacağımı araştıyordum. ama tam şunu anlayamadım sadece ihlaslarınmı başında Allahu ekber denilecek yoksa nas ve felaktadamı allahu ekber denilecek

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

Facebook