Regaip Kandilinin Mahiyeti - Regaip Kandili Namazı Ve Yapılacak İbadetler

Regaip Kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesidir. Yani perşembe günüdür. Perşembeyi Cumaya bağlayan gece Cuma gecesidir.) Regaip Kandili mübarek üç ayları karşıladığımız ilk kandildir.

Regaip, mana bakımından bereketli, bağış, mağfiret, hediye, arzu edilen anlamları taşımaktadır. 

Regaip gecesinde Allah lütfuyla beraber faziletleri çoktur. Recep ayının ilk Cuma gecesi; manevi ikram ve ihsan gecesi olması hasebiyle Müslümanlarca büyük rağbet görür.

Regaip Kandilinde Neden İbadet Etmemiz Lazım?

Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, mağfiret ve yardımlarını inançla ümit ederek Yüce Allah’a ibadet etmektir. Çünkü  Resûlullah (s.a.v) ümmetine şu duayı telkin etmiştir:

- Mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik (r.a.)'dan şöyle rivayet edilir: 

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان

Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259) (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

- Başka bir hadisi şerifde beş gecede duların kabul olduğu bildirilir:

″Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Cuma Gecesi, Regaib Gecesi, Berat Gecesi, Ramazan Bayramı Gecesi ve Kurban Bayramı Gecesi.″ (Beyhakî, Şu’ab’ul-Îman, Hadis No: 3558) Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir.

- Sevgili Peygamberimiz Receb ayı girdiği zaman şöyle buyurdular:

Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas’ı (r.a.) dinledim şöyle demişti: “Resulullah Receb ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik. (Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, (II, 811)

REGAİP KANDİLİNE ÖZEL İBADET VE NAMAZ

(receb-i şerifin ilk cuma gecesi namazı)

Enes ibni Mâlik (Radıyallâhu Anh)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim recebin ilk perşembesini oruçlu geçirir, sonra cuma gecesi olan o gece akşam- la yatsı arasında, on iki rekat kılar, her rekat- ta, bir Fâtiha, üç Kadir Sûresi, on iki kere de İhlâs Sûresi okuyup her iki rekatta bir selam verirse, namazını bitirince:

1-)اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى أَلِهِ وَسَلَّمْ.

Okunuş; Allâhümme salli alâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî ve sellim.

"Ey Allâhım! Nebiyy-i Ümmî olan Muhammed'e (s.a.v) ve âline salât eyle"

Diye yetmiş kere bana salât okur, sonra secdeye kapanarak, secdesinde

2) سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ 

Subbûhun quddûsün rabbül melâiketi verrûh.

'Allâh-u Teâlâ bütün noksan sıfatlar- dan son derece münezzehtir, mukaddestir. Meleklerin ve Ruhun (Cebrail'in), Rabbidir' 

Diye yetmiş kere tesbihte bulunur, başını kaldırdıktan sonra, (iki secde arasında otururken) yetmiş kere: 

3) رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْأَعْظَمُ.»

Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta'lemu feinneke entel azîzül a'zam.

'Ey Rabbim! Bağışla ve acı! (Benim günahlarımla ilgili) bildiklerin(e ceza vermek)den geç. Şüphesiz ki, en ulu ve yüce olan Sensin ancak Sen' der. 

Sonra ikinci secdeye vararak birinci sec- dede söylemiş olduğunun benzerini tekrar eder de, bitiminde Allâh-u Teâlâ'dan muradını isterse, dileği muhakkak yerine getirilir." 

Not: Secdeler namaz bittikten sonra yapılır bu secdeler hacet secdesidir. Namazın içinde değildir.

Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) sözleri- ne şöyle devam etti:

"Nefsim (canım, kudret) elinde olan Zât'a yemin ederim ki, erkek veya kadın herhangi bir kul bu namazı kılarsa; Mutlaka Allâh-u Teâlâ, denizlerin kö- pükleri, kum taneleri, dağların ağırlığı, yağ- murların damlaları ve ağaçların yaprakları kadar (fazla) olsa da, onun bütün günahlarını mağfiret eder. Bu kişi, hane halkından (yakın akrabasın- dan, günahkâr) yedi yüz kişi hakkında kıyâmet günü şefaatçi kılınır. Kabrindeki ilk gecesi olunca bu namazın sevâbı güleç bir yüzle kendisine gelip, keskin ve belağatlı bir dille ona: 'Ey dostum! Sevinebilirsin, muhakkak ki her zorluktan kurtuldun' dediğinde o: 'Sen de kimsin? Vallâhi senden güzel yüz- lü, senden tatlı dilli ve senden hoş kokulu bir şahıs görmedim' der.

O da ona: 'Ey sevgilim! Ben şu sene, şu ay, şu gece kılmış olduğun namazın sevabıyım. Bu gece, isteğini yerine getireyim, tek ba- şına kaldığın şu anda sana yoldaş olayım ve vahşeti (yalnızlık hissini) senden gidereyim diye geldim. Sûr'a üfürüldüğü zaman da, kıyamet ar- salarında başının üstünde gölge olacağım, ar- tık müjdelenebilirsin. Zira Mevlâ'ndan ebediyyen hiçbir hayrı kaybetmeyeceksin' diye cevap verir."

Kaynakça; (Abdülkadir el-Geylânî, el-Gunye 1/330-331; Hafiz Mu- hammed İbni Nâsır, Emâlî İbni'l-Husayn, Meclis no:14; Razîn ibni Mu'âviye, Tecrîdü's-sıhâh, İbni's-Salah, el-Müsâcele havle salâti'r-reğâib, sh: 14-15; İbni'l-Esîr, Câmi'u'l-usûl, no:4268, 6/154; İmam-ı Gazâlî, İhyâü'l-ulum, 1/237-238; Zebîdî, İthâfu's-sâde, 3/422-423; Ebû Abdillah el-Hubeyşî, Kitâbu'l-Bereke, no: 2856, sh:718)

Regaip Kandilinde Yasini Şerif Okumak

Aişe (Radıyallahu Anha)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sel- lem) şöyle buyurmuştur:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي شَهْرِ رَجَبَ يَس مَرَّةً وَاحِدَةً غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ذُنُوبَ خَمْسِينَ سَنَةً وَدَفَعَ عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ.»

"Her kim recep ayında sabah namazın- dan sonra bir kere Yasîn Sûresi'ni okursa, Allâhu Teâlâ o kişinin elli senelik günahını bağışlar ve kabir azâbını ondan defeder." 

(Mu- hammed ibni Hatîrüddin, el-Cevahiru'l-hams, sh:55)

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook