Salavatül Hitam Alennebiyyil Hattâm Sığası
İbnü Âbidîn (Rahimehullah)in beyanı vechile; Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve sellem) bu salevati telif eden İmam-ı Sekkaf Hazretlerine mânâ âleminde : "Ey Abdullah! Sana ve telif ettiğin bu salevata bir mükafat olarak bunu okuyan veya buna bakan kişilere dahi hüsn-ü hâtime (imanla güzel ölüm) ve şefaat-i kübra (mahşerde en büyük yardımımı) söz veriyorum" buyurmuştur. 

(İbnü Âbidin, Ukûdü'l-leâli fi'l-esânîdi'l-avâlî, Sh:472-473)

2 Yorumlar

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook