Osmanlı Devletinin Cuma Günü Okuduğu Dua

Osmanlı Devleti döneminde yapılan bir güzel şanlı duadır. Mana bakımından'da çok kapsayıcı bu dua, cuma günleri ve mübarek günlerde okunurmuş.

Osmanlı’dan günümüze kadar gelen güzel bir dua, Osmanlı Devleti döneminde unutulmamış olan ve Mübarek günlerde, özellikle Cuma günü tebrik ve Cuma mesajı, birbirleri için selamlaşma ve dua için söylenen güzel, anlamlı dualar arasında yer alan bir duadır. Günümüze kadar tarih kitaplarında yerini almıştır.

Osmanlı Duası

Hayırlar feth ola.
Şerler def ola.
Gönüller şâd’u handân ola
Müşkilâtlar hallü âsân ola.
Hastalar şifayâb,
Dertliler devayâb,
Borçlular edayâb,
Nâ-murâd olanlar ber-murâd ola.
Kalplerimiz mesrûr,
Sırlarımız mestûr,
Zâhirimiz mâmûr,
Bâtınımız pür nûr ola.

Osmanlı Cuma Duası

Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Gönüller şâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız mestûr, zahirimiz mâmûr, bâtınımız pür nûr ola. Cenâb-ı Hakk dert verip derman aratmaya. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, gönüllerimize imân, kalplerimizi musaffa eyleye. Zümre-i salihinden ve gürûh-ı naci’den eyleyip, dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eyleye, nefesimiz Hakk, nutkumuz can bula. Cuma’mız Mübarek Ola…

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook