Ramazanın Üçüncü Gece Kılınacak Namaz Ve Yapılacak İbadetler

Rivayet edilmiştirki, Ömer ve Said (r.a): Bu gece, gecenin sonunda bir Fatiha, beş Kevser ve beş İhlas sureleri ile iki rekat namaz kılan kişi ahirette Ebu Bekir (r.a)’ın elinden bir kase şarab içer ki asla susuzluk görmez.

Bir diğer kılabileceğiniz namazda ise her rekatta fatiha suresinden sonra 5 kere Kevser 3 kere İhlas 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 6 rekat namaz kılarsa, bu namazı kılan kişiye Hac yapmış, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de namaz kılmış kadar sevap yazılır.

Namaza niyet 

Niyet ettim Allah rızası için ramazanı şerifi üçüncü gece namazını kılmaya.

Üçüncü Gün Okunacak Yasin

Hz. Adem (a.s) niyet alınarak 1 yasin okunur.

Teravih namazının fazileti:

Melekler müjde vererek derler ki: "Ey falan kişi! Sana müjdeler olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi."

Ramazanda çekilecek tesbih:

Ya Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."

Ramazanda hergüne Bir Hadis

Hz İbni Ömer’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah şöyle buyurdu:

“İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân 19-22)


Ramazan'da Çok Yapılması Emredilen Dört Zikir

Selmân-i Fârisî (Radıyallahu Anh)dan rivayet edildiğine göre, Rasûlüllâh Şa'bân-ı Şerîf'in son günü yapmış olduğu bir konuşmasında şöyle buyurmuştur:

"... O halde, onda dört hasleti çoğaltın, bunların ikisiyle Rabbinizi razı edersiniz, diğer iki- sine de mutlaka muhtaçsınız. Rabbinizi kendisiyle razı edeceğiniz iki haslet; 'Lâ ilâhe illallâh' şehadeti ve istiğfardır. Mutlaka onlarsız duramayacağınız diğer ikisi ise; Allâh'tan cennet isteyip, cehennemden O'na sığınmanızdır."

Hadîs-i Şerîfteki Zikirlerin Okunuşu

Kaynakça; (İbnü Huzeyme, es-Sahîh, Siyâm:8, no:1887, 3/191-192; Beyhakî, Fedâi- lü'l-evkat, no:37, sh: 146-148; $u'abü'l-îmân, no:3336, 5/223-224)

DİKKAT

"İslamda gün akşamdan başlar"

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook