Berat Gecesi 100 Rekat Namazın Kılınışı Ve Fazileti

Rasûlüllah(s.a.v) şöyle buyurdu: Ey Ali! Her kim Şa'bân' ın yarı (on beşinci) gecesinde yüz rekat kılar, her rekatta bir Fâtiha ve on ihlâs okursa, ey Ali hangi bir kul bu namazları kılarsa Allâh Te'âlâ onun için o gece istediği her hâceti (isteği) yerine getirir."

Soruldu ki: "Yâ Rasûlüllâh! Eğer Allâh Te'âlâ onu şakî (imansız ölecek bir bedbaht olarak) yazdıysa, said (imanlı ölecek bahtiyar) kuluna çevirir mi?" Buyurdu ki:

"Ey Ali! Beni hakla gönderen Allâh Te'âlâ'ya yemin ederim ki Levh-i Mahfuz'da: 'Felan oğlu felan şakî olarak yaratıldı. Ama Allâh Te'âlâ bu hükmü sildi ve onu saîde döndürdü' diye yazılmıştır.

Kaynakça; (Gazali, ihyau ulümi'd-din, 1/203)

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook