Peygamberimiz (s.a.v) Namaz Sonrası Okuduğu Dua


Muğîre bin Şu’be’den rivâyet olunduğuna göre Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem- namazdan sonra şöyle dua ederdi;

"Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehü, lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir. Allahümme lâ mania lima a’teyte ve lâ muğtiye bina manağte ve la yenfeu zelceddi minkelceddü."

“Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, sâdece O vardır. O tektir ve şerîki (ortağı) yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O, her şeye kâdirdir/her şeye gücü yeter. Allah’ım! Sen’in verdiğine mâni olacak yoktur, Sen’in menettiğini de verecek yoktur. Servet sâhiplerine Sen’in katında malları fayda vermez. (Ancak amel-i sâlihlerinden fayda görürler.)” 

(Buhârî, Ezân, 155, Deavât, 18; Müslim, Salât, 193; Tirmizî, Salât, 180; Muvattâ’, Kader, 8; İbn Hanbel, Müsned, III, 87)

Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizde bu konuda bilginizi veya sorularınızı yorumlar kısmına bırakabilir. Yeni bilgilere ulaşmak ve web sitemizi takip etmek için Abone ol tuşuna tıklayabilirsiniz.

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook